- Register
New Robot Comments
Asimo
KHR-3
Partner Robots v.1
HRP-3P

All
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Wakamaru
Mitsubishi Japan Humanoid Entertainment 5 2005

Nishiki Koi
Mitsubishi Japan Aquatic Entertainment 3 2006
Coelacanth
Mitsubishi Japan Aquatic Entertainment 2 1999

Gold Koi
Mitsubishi Japan Aquatic Entertainment 2 2003
Sea Bream
Mitsubishi Japan Aquatic Entertainment 2 1999