- Register
New Robot Comments
Asimo
KHR-3
Partner Robots v.1
HRP-3P

All
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ITR
Speecys Japan Humanoid Entertainment 4 2006

iCat
Philips Netherlands Humanoid Research 3 2005
Isamu
Kawada Japan Humanoid Research 3 2001
Igoid
University of Tokyo Japan Humanoid Research 1 1994